<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
héritier  
danh từ giống đực
  • người thừa kế
người thừa kế một gia tài lớn
người thừa kế hợp pháp
chết mà không có người thừa kế
những người thừa kế một nền văn minh
phản nghĩa Auteur , de cujus , testateur
  • (thân mật) con trai
họ đang chờ đón một đứa con sắp ra đời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt