<
Trang chủ » Tra từ
hèn hạ  
[hèn hạ]
tính từ
  • vile; mean; despicable
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt