<
Trang chủ » Tra từ
hàng xóm  
[hàng xóm]
  • (nói chung) neighbours; neighbourhood
Neighbourhood disputes
His neighbours envy (him) his wealth; His wealth makes his neighbours jealous/envious
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt