<
Trang chủ » Tra từ
hàn lâm  
danh từ
cơ quan trao đổi hàn lâm
  • tước quan phong thưởng cho người có công
Ngô Chi Lan là vợ quan Giáo thu Phù Thúc Hoành, dạy Kinh Dịch ở trường Quốc Tử Giám, sau được thụ chức Hàn lâm học sĩ. (Nguyễn Dữ)
tính từ
  • trừu tượng, khó hiểu
Mọi chuyện đơn giản thôi, những bài viết của Trần Đăng Khoa đậm chất dân dã, ít tính hàn lâm. (Phạm Xuân Nguyên)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt