<
Trang chủ » Tra từ
hài cốt  
[hài cốt]
  • (mortal) remains; ashes
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt