<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gun-carriage  
['gʌn,kæridʒ]
danh từ
  • giá đỡ súng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt