<
Trang chủ » Tra từ
gun  
[gʌn]
danh từ
 • súng
súng săn
 • phát đại bác
hai mươi mốt phát đại bác chào mừng
 • (từ lóng) súng lục
 • người chơi súng thể thao, người chơi súng săn; người đi săn
 • (thể dục,thể thao) súng lệnh
 • (kỹ thuật) bình sơn xì
 • ống bơm thuốc trừ sâu
 • (từ lóng) kẻ cắp, kẻ trộm
   • thổi mạnh (gió)
   • (từ lóng) làm cho khởi động
   • làm cho tăng tốc độ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm nhanh và có kết quả tốt
   • đánh bại ai
   • kẻ đáng khinh
   • giữ vững vị trí (trong chiến đấu); giữ lập trường (trong tranh luận)
   • xuất phát trước khi có lệnh
động từ
săn thú bằng súng
   • truy nã ai, đuổi bắt ai
   • bắn gục, hạ gục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt