<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
guess  
[ges]
danh từ
  • sự đoán, sự ước chừng
đoán
chỉ là sự phỏng đoán của mỗi người
đoán chừng hú hoạ
sự dự đoán theo kinh nghiệm
động từ
  • đoán, phỏng đoán, ước chừng
anh có đoán được tôi cân nặng bao nhiêu không?
đoán đúng (sai)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ, chắc rằng
tôi chắc rằng trời sắp mưa
      • khiến ai phải lưỡng lự do dự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt