<
Trang chủ » Tra từ
growing  
['grouiη]
danh từ
  • sự trồng
sự trồng nho
tính từ
  • đang lớn lên
sự lạnh nhạt ngày càng tăng của ông ấy đối với cô ta
một vấn đề ngày càng rắc rối
một câu lạc bộ đại chúng có số hội viên ngày càng đông
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt