<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Groupware  
Tin học
  • Phần mềm nhóm Groupware là phần mềm mà một nhóm người sử dụng chung với nhau trên hệ thống mạng máy tính và mạng Internet. Nó hoạt động trên nguyên tắc sử dụng mạng máy tính để giúp các người dùng nâng cao hiệu quả các sản phẩm của họ bằng cách cộng tác và chia sẻ thông tin. Thư điện tử là một hình thức của groupware. Nó cho phép các người dùng liên lạc với các người dùng khác, hợp tác hoạt động, và chia sẻ các thông tin một cách dễ dàng. Thư điện tử là hệ thống nền tảng và hệ thống truyền tải dữ liệu của nhiều trình ứng dụng groupware. Một số trình ứng dụng groupware sẽ được khái quát sau đây: Trình quản lý thời khóa biểu, vạch kế hoạch tổ chức một cuộc họp cho nhóm sau khi tham khảo các thời gian biểu cá nhân hiện tại của từng người. Trình ứng dụng hội họp trên mạng cho phép tổ chức các buổi họp trên mạng. Người tham dự ngồi tại trạm làm việc của họ và tham dự vào cùng một đề án bằng cách mở chung các tài liệu trên màn hình và cùng nhau xử lý các tài liệu đó. Trình ứng dụng hội thảo bằng video hoạt động kết hợp với hình thức hội họp như trên đây, nhưng người tham dự có thể vừa nhìn thấy nhau và vừa cùng nhau làm việc thông qua các máy tính. Groupware còn có các hình thức như bảng tin (bulletin-board), hội thảo thương tác (interactive conferencing), thảo luận riêng (threaded discussion), và “phòng tán gẫu” (chat room). Các trình ứng dụng nầy cung cấp một nơi để gửi các thông điệp đến, tại đó những người khác có thể thấy được và hồi âm lại, trong thời gian thực hay sau một khoảng thời gian nào đó. Tất cả các ý kiến đều được lưu trữ lại cho việc bàn luận trong tương lai, và người dùng có thể phúc đáp các thông điệp nầy bất cứ lúc nào. Khả năng lưu trữ sẽ giữ lại bản ghi về các sự kiện, các hoạt động, các vấn đề rắc rối và các giải pháp cho những vấn đề nầy mà người ta có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Một khi các trình ứng dụng nhóm được cài đặt và người dùng bắt đầu sử dụng các tiện nghi nầy, thì các phương pháp truyền thông cổ điển sẽ bị dẹp sang một bên. Không còn các cuộc họp mất thời giờ do di chuyển. Sau đây là một số ưu điểm của groupware: Groupware khuyến khích tính hợp tác trong nội bộ một tổ chức và giúp người ta liên lạc cũng như cộng tác với nhau trong cùng các dự án có liên quan Groupware giúp con người và các quy trình cùng hoạt động với nhau Groupware giúp đưa ra định nghĩa cho luồng tài liệu, sau đó là những việc cần làm để hoàn thành dự án. Groupware cung cấp một cách thống nhất để chia sẻ thông tin bằng cách xây dựng tài liệu phức hợp có cấu trúc. Tài liệu trở thành trung tâm lưu trữ thông tin cần chia sẻ. Một cách lý thưởng, groupware chỉ cần định nghĩa phương thức sử dụng các ứng dụng sẵn có để chia sẻ thông tin và giúp các người dùng cộng tác với nhau, chứ không phải là một trình ứng dụng đặc biệt của một nhà cung cấp. Một loại groupware là luồng công tác (workflow), kết hợp thư tín điện tử với tài liệu mô tả và quản lý công việc. Ví dụ như các hệ thống kế toán có thể sử dụng tính năng nầy để quản lý công việc. Một tài liệu di chuyển qua nhiều tầng xử lý bằng cách được gửi chính xác đến người cần thiết, để họ ủy quyền hay phê chuẩn lên chúng. Một phần của tiến trình tự động nầy sử dụng các chứng nhận kỹ thuật số để khi một người nhận được một tài liệu có thể tin rằng nó đến từ một nguồn hợp pháp. Xin xem “Workflow Management” để biết thêm thông tin. Groupware quy mô lớn Ba nhà cung cấp groupware chính đang hoàn thiện các sản phẩm hợp tác của họ. Nhà cung cấp và các sản phẩm của họ được điểm qua ở đây: Notes và Domino của Lotus Notes là một trong những sản phẩm groupware truyền thư tín trọn gói đầu tiên. Nó được xây dựng trên cơ sở vận hành client/server, và sử dụng khái niệm lưu trữ đối tượng, trong đó thông tin được lưu trữ lặp lại trên nhiều máy chủ nhân bản. Domino bổ sung dịch vụ HTTP (hypertext Transfer Protocol: giao thức truyền siêu văn bản) và chuyển đổi hình thức Notes thành trình ứng dụng máy chủ cho Internet. Domino cũng bổ sung thêm các đặc tính an toàn như mã hóa. Để biết thêm thông tin, xin xem mục “Lotus Domino” và “Lotus Notes”, cũng như đến thăm website của Lotus tại http://www.lotus.com Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server cung cấp nhiều đặc tính giống như Notes và Domino, bao gồm các đặc tính cộng tác nhóm, bảo mật và nhiều thứ khác. Xin xem “Microsoft Exchange Server” để biết thêm thông tin, hoặc đến trang http://www.microsoft.com Netscape SuiteSpot Netscape SuiteSpot là một bộ hợp nhất gồm các thành phần server, cung cấp khả năng phát hành thông tin, dịch vụ thư tín, dịch vụ phần mềm nhóm, dịch vụ thư mục, an toàn và nhân bản cho các Intranet. Những sản phẩm nầy được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn của Internet. Xin xem mục “Netscape” để có thêm thông tin, hay đến website của họ tại http://www.netscape.com Như đã đề cập, các sản phẩm của Netscape được xây dựng trên các tiêu chuẩn Web, và điều nầy mang lại tiện lợi cho các tổ chức đang xây dựng hệ thống intranet nội bộ và muốn nối vào Internet. Các sản phẩm của Netscape được thiết kế linh hoạt, bạn có thể đổi lại những phần mà bạn không thích. Nhiều tổ chức có sẵn cơ sở hạ tầng TCP/IP và nhiều hệ thống UNIX rõ ràng sẽ chọn sản phẩm nầy. Tuy nhiên, các sản phẩm của Netscape chỉ mới vừa được giới thiệu. Ngược lại, Lotus Notes được xây dựng khá tốt, và nhiều công ty đã đưa ra các sản phẩm Internet tương thích với Domino. Trình Exchange Server của Microsoft chỉ phổ biến ở những nơi hệ điều hành Windows client được sử dụng xuyên suốt trong tổ chức, và nó hòa hợp hơn bất cứ sản phẩm nào khác sử dụng Windows NT, một chuẩn nền cho máy chủ đang phát triển nhanh nhất. Groupware trên Web Groupware trên cơ sở web (còn gọi là intranet software) hiện đang là mốt, các sản phẩm nầy đang nhanh chóng chiếm thị trường, bởi vì chúng thường có giá rẻ nhưng lại có nhiều lợi thế của các chuẩn Internet mở rộng. Các giải pháp như Notes và Exchange Server được xem là các chuẩn nền cứng nhắc, đòi hỏi phải tiêu phí một số tiền lớn mà vẫn trói buộc người dùng vào các giải pháp độc quyền. Internet và các mạng hợp tác intranet đưa ra một chuẩn nền lý tưởng cho việc triển khai các groupware. Một trong những lợi thế của groupware trên web là hệ thống web cơ bản mà nói hoàn toàn không biết gì về chuẩn nền máy tính đang được sử dụng bởi các người dùng đầu cuối. Các groupware server có thể cung cấp các thông tin cho trình duyệt web dưới hình thức HTML (Hypertext Markup Language), Javascript, và các thành phần bổ sung (thành phần) cho software. Các trình duyệt web được thiết kế để hầu hết các chuẩn nền máy tính có thể thể hiện được các thông tin nầy. Sau đây là một số đặc tính có thể tìm thấy trong các groupware trên cơ sở web: Hỗ trợ cho tin tức dùng NNTP (Network News Transport Protocol: Giao thức truyền tin tức trên mạng ), nó cũng có thể cung cấp các buổi thảo luận theo luồng. Truy cập POP mail Hỗ trợ các dịch vụ thư mục như LDAP (Lightweight Directory Access Protocol: Giao thức truy cập thư mục tải nhẹ ) Hỗ trợ từ các giao diện lập trình như CGI (Common Gateway Interface: Giao diện gateway tổng quát), ISAPI (Internet Server API: API cho Internet Server), Java và ActiveX Tính năng tạo bản sao thông tin của máy chủ lên các máy chủ khác với mục đích sao lưu hoặc nhằm đưa dữ liệu đến gần người dùng hơn. Các đặc tính ứng dụng như trình bày lịch, tạo nhóm thảo luận, dịch vụ gửi nhận tin, xuất bản báo chí, chia sẻ tập tin, thông dịch tài liệu và luồng công tác Ứng dụng các đặc tính an ninh để xác thực quyền cho người dùng và chứng nhận các tài liệu Khả năng tạo ra và hỗ trợ các nhóm người dùng Dĩ nhiên còn có nhiều đặc tính khác. Nhưng nên nhớ rằng các groupware trên web vẫn còn các giới hạn. Một trình duyệt web không thể cung cấp tất cả các chức năng mà bạn đã sử dụng qua trên hệ điều hành Windows hay Macintosh, ví dụ như chức năng “kéo và thả” (drag-and-drop), và các đáp ứng cho nút bấm mouse phải (trong windows). Các quản trị viên còn quan tâm đến tính an toàn và độ ổn định của trình ứng dụng. Từ mục liên quan Thông tin trên internet
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt