<
Trang chủ » Tra từ
ground  
[graund]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của grind
danh từ
 • mặt đất, đất
ngồi trên (mặt) đất
đốn cây sát góc
bên trên mặt đât
trong lòng đất
khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang;
 • bãi đất, khu đất
bãi bóng chuyền
 • ( số nhiều) đất đai vườn tược
một toà lâu đài cổ với đất đai vườn tược rộng rãi
 • vị trí, khoảng cách trên mặt đất
giữ vững vị trí; giữ vững lập trường lý lẽ
rút lui, thoái lui; mất vị trí; suy sụp
 • đáy (biển, hồ...)
sát đất (đáy biển); (nghĩa bóng) đạt tới một cái gì chắc chắn (sau khi bàn bạc lan man...)
 • nền
mẫu trang trí hoa hồng trên nền trắng
 • ( số nhiều) cặn bã
 • lý lẽ, lý do, nguyên cớ
có đủ lý do để tin một điều gì
vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?
 • (điện học) sự tiếp đất
   • đi được đường dài
   • đề cập nhiều vấn đề (bản báo cáo, bài tường thuật...)
   • nắm trước ý đồ của ai mà làm cho tâng hẫng
   • khu vực cấm vào
   • vấn đề không được nói đến
   • nhạy bén, tinh tế
   • giữ vững lập trường
   • trong dân chúng, trong nội bộ dân chúng
   • đuổi theo ai sát nút
   • đạt kết quả tốt đẹp lúc khởi đầu
   • kế hoạch thất bại
   • độn thổ, ẩn mình để khỏi bị tóm
   • làm cho ai kiệt sức
   • hoàn toàn thích hợp với ai
   • hoàn toàn, toàn bộ
   • hiếm có, hiếm thấy
   • thay đổi lập trường, đổi ý
   • vững tin vào lý lẽ của mình
ngoại động từ
 • ( + on ) dựa vào, căn cứ vào, đặt vào
đặt hy vọng vào
 • ( + in ) truyền thụ (cho ai) những kiến thức vững vàng
thầy giáo truyền đạt cho học sinh những kiến thức vững vàng về số học
 • đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu...)
 • đặt xuống đất
(quân sự) đặt súng xuống!
 • (hàng hải) làm cho (tàu) mắc cạn
 • (hàng không) làm cho (máy bay) không cất cánh được
sương mù làm cho tất cả máy bay ở sân N không cất cánh được
 • (điện học) tiếp đất
nội động từ
 • (hàng hải) mắc cạn
 • (hàng không) hạ cánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt