<
Trang chủ » Tra từ
grief  
[gri:f]
danh từ
  • nỗi đau buồn, nỗi sầu khổ, nỗi thương tiếc
chết vì đau buồn
      • gặp tai hoạ; thất bại
      • tiếng kêu vì hoảng sợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt