<
Trang chủ » Tra từ
green  
[gri:n]
tính từ
 • xanh lá cây, lục
 • xanh; tươi
quả xanh
gỗ tươi
da sống
 • đầy sức sống; thanh xuân
tuổi xanh, tuổi thanh xuân
 • chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề; thơ ngây, cả tin
thợ mới vào nghề
mới làm việc còn bỡ ngỡ
không ngây thơ đến nỗi tin một điều gì
 • tái xanh, tái ngắt (nước da)
tái xanh, tái mét
tái đi vì ghen tức
 • (nghĩa bóng) ghen, ghen tức, ghen tị
sự ghen tị
 • còn mới, chưa lành, chưa liền (vết thương)
vết thương còn mới
danh từ
 • màu xanh lá cây, màu xanh lục
 • quần áo màu lục
mặc quần áo màu lục
 • phẩm lục (để nhuộm)
phẩm lục Pa-ri
 • cây cỏ
 • bãi cỏ xanh, thảm cỏ xanh
 • ( số nhiều) rau
 • (nghĩa bóng) tuổi xanh, tuổi thanh xuân; sức sống, sức cường tráng
đang ở tuổi thanh xuân đầy nhựa sống
 • vẻ cả tin; vẻ ngây thơ non nớt
anh trông tôi có vẻ gì ngây thơ non nớt không?
nội động từ
 • trở nên xanh lá cây, hoá thành màu lục
ngoại động từ
 • làm cho xanh, nhuộm lục
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt