<
Trang chủ » Tra từ
gravity  
['græviti]
danh từ
  • (vật lý) sự hút, sự hấp dẫn, trọng lực
trọng tâm
trọng lực
  • vẻ nghiêm trang, vẻ nghiêm nghị
giữ được vẻ nghiêm trang
mất vẻ nghiêm trang
  • tính nghiêm trọng, tính trầm trọng (tình hình, vết thương...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt