<
Trang chủ » Tra từ
gratitude  
['grætitju:d]
danh từ
  • lòng biết ơn, sự nhớ ơn
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt