<
Trang chủ » Tra từ
grandfather  
['grændfɑ:ðə]
danh từ
  • ông
      • đồng hồ to để đứng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt