<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
grandeur  
['grændʒə]
danh từ
  • vẻ hùng vĩ, vẻ trang nghiêm, vẻ huy hoàng
  • sự cao quý, sự cao thượng
  • sự vĩ đại, sự lớn lao
  • điệu bộ oai vệ
  • lối sống vương giả
  • uy quyền, quyền thế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt