<
Trang chủ » Tra từ
grammar  
['græmə]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) ngữ pháp; văn phạm
sự hiểu biết tường tận ngữ pháp tiếng Anh
các quy tắc văn phạm tiếng Pháp
dùng sai ngữ pháp
vậy là có đúng ngữ pháp hay không?
ngữ pháp cải biến
  • sách ngữ pháp; sách văn phạm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt