<
Trang chủ » Tra từ
grain  
[grein]
danh từ
 • những hạt nhỏ cứng của cây lương thực như lúa mì, gạo...; thóc; gạo; ngũ cốc
xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ
 • hạt; hột
hạt gạo
hạt cát
 • một chút, mảy may
không một mảy may yêu thương
 • thớ (gỗ)
gỗ thớ mịn
dọc thớ, thuận theo thớ
ngang thớ
 • tính chất, bản chất; tính tình, khuynh hướng
về bản chất; triệt để, hoàn toàn
một thằng chúa đểu
người thô lỗ
 • Gren (đơn vị trọng lượng bằng 0, 0648 gam)
 • phẩm yên chi (để nhuộm); (thơ ca) màu nhuộm
 • ( số nhiều) bã rượu
   • trái ý muốn
ngoại động từ
 • nghiền thành hột nhỏ
 • làm nổi hột (ở bề mặt)
 • sơn già vân (như) vân gỗ, vân đá
 • nhuộm màu bền
 • thuộc thành da sần
 • cạo sạch lông (da để thuộc)
nội động từ
 • kết thành hạt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt