<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gotten  
['gɔtn]
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) động tính từ quá khứ của get
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt