<
Trang chủ » Tra từ
goods  
[gudz]
danh từ số nhiều
 • động sản; tài sản
tài sản bị lấy cắp
 • tài sản đem bán; hàng hoá
sự sản xuất hàng hoá
hàng hoá rẻ, đắt, kém phẩm chất, chất lượng tốt
 • hàng hoá chở trên xe lửa (cũng) freight
xe lửa chở hàng
   • hoàn thành sứ mạng, làm đúng những gì đã hứa
   • đồ dùng cá nhân
   • (đùa cợt) một món khá xinh
   • hét giá hàng của mình quá cao, đòi giá cắt cổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt