<
Trang chủ » Tra từ
goodness  
['gudnis]
danh từ
  • lòng tốt, tính tốt, lòng hào hiệp
  • phần tinh túy, tinh chất
rút từ cái gì ra tất cả tinh chất
vì Chúa!
cảm ơn Chúa!; nhờ Chúa!
có trời biết!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt