<
Trang chủ » Tra từ
gone  
[gɔn]
động tính từ quá khứ của go
tính từ
  • đã trôi qua; không còn nữa
đã qua rồi cái thời mà anh muốn bắt nạt kẻ nào dưới quyền anh cũng được
  • có thai; có mang
cô ta có mang đã bảy tháng rồi
      • (từ lóng) mê ai, say mê ai
giới từ
  • muộn hơn là, quá
đã quá nửa đêm rồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt