<
Trang chủ » Tra từ
gom  
[gom]
động từ
  • to gather; to collect
to scrape
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt