<
Trang chủ » Tra từ
gold  
[gould]
danh từ
 • vàng
 • tiền vàng
 • số tiền lớn; sự giàu có
 • màu vàng
 • (nghĩa bóng) vàng, cái quý giá
tấm lòng vàng
tiếng oanh vàng
có phẩm hạnh đáng khen
   • tìm ra điều tốt lành
   • đáng đồng tiền bát gạo, thực sự hữu ích
   • chớ thấy sáng láng mà ngỡ là vàng
tính từ
 • bằng vàng
tiền vàng
 • có màu vàng
sao vàng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt