<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
god  
[gɔd]
danh từ
 • thần
thần rượu
một bữa tiệc ngon và quý (như) của thần tiên
 • ( God ) Chúa, trời, thượng đế
   • cầu Chúa, cầu trời
   • có trời biết! (không ai biết)
   • trời! (tỏ ý ngạc nhiên);
   • lạy Chúa! nhờ Chúa!;
   • nếu trời phù hộ
   • vì Chúa
   • có Chúa biết (để khẳng định lời thề)
   • kinh thánh
   • người được tôn sùng; người có ảnh hưởng lớn; vật được chú ý nhiều
sùng bái ai, coi ai như thánh như thần
   • ( the god ) (sân khấu) những người xem hạng chuồng gà (trên gác thượng)
   • ối trời! trời ơi là trời!
   • làm cho ai thất kinh hồn vía, làm cho ai hoảng sợ
   • thành thật, thành khẩn
   • chỉ có trời biết
   • người chẳng có gì xuất sắc, nhưng lại được tôn thờ
động từ
 • tôn làm thần thánh
 • làm ra vẻ thần thánh ( (cũng) to god it )
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt