<
Trang chủ » Tra từ
glad  
[glæd]
tính từ
  • vui lòng, sung sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan
sung sướng vui mừng được gặp ai
tin vui, tin mừng
      • (từ lóng) nhìn ai âu yếm, liếc mắt đưa tình; nhìn ai hân hoan
      • tiếp đón ai niềm nở
      • (từ lóng) quần áo ngày hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt