<
Trang chủ » Tra từ
girl  
[gə:l]
danh từ
 • con gái
 • cô gái giúp việc trong gia đình
 • (dùng trong danh từ ghép)
nữ sinh
telephone-girl nữ điện thoại viên
nữ mậu dịch viên; cô bán hàng
 • người yêu, người tình ( (cũng) best girl ))
   • bọn con gái (có chồng và chưa chồng) trong nhà
   • nữ hướng đạo
   • (thân mật) nhà tôi, bu nó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt