<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
giraffe  
[dʒi'rɑ:f]
danh từ
  • (động vật học) hươu cao cổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt