<
Trang chủ » Tra từ
gian tà  
[gian tà]
  • Devilish, treacherous.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt