<
Trang chủ » Tra từ
gian nan  
[gian nan]
  • Miserably hard.
a miserably hard position.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt