<
Trang chủ » Tra từ
gian  
[gian]
  • compartment
  • tricky; dishonest; disloyal
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt