<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
giận thâm gan tím ruột  
[giận thâm gan tím ruột]
  • deep-rooted grudge or anger
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt