<
Trang chủ » Tra từ
giấy thiếc  
[giấy thiếc]
  • tin foil; silver paper
cigarettes wrapped in tin foil
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt