<
Trang chủ » Tra từ
giáo  
[giáo]
danh từ.
  • lance; spear.
động từ.
  • to teach; to educate.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt