<
Trang chủ » Tra từ
giám mục  
[giám mục]
  • diocesan; bishop
      • Bishopric; episcopate
      • Bishop's palace; Episcopal palace; See
      • Concilium
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt