<
Trang chủ » Tra từ
giác  
[giác]
  • to cup
  • (sinh học) sucker
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt