<
Trang chủ » Tra từ
ghềnh  
[ghềnh]
danh từ.
  • fall; waterfall; whirlpool.
up hill and down dale.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt