<
Trang chủ » Tra từ
germicide  
['dʒə:misaid]
danh từ
  • chất diệt trùng, chất sát trùng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt