<
Trang chủ » Tra từ
gens  
[dʒenz]
danh từ; số nhiều gentes
  • thị tộc
  • (sinh học) nghành
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt