<
Trang chủ » Tra từ
genius  
['dʒi:niəs]
danh từ, số nhiều geniuses
  • thiên tài, thiên tư
nhà thơ thiên tài
có thiên tài về toán học
  • người thiên tài, người anh tài, bậc kỳ tài
  • thần bản mệnh (tôn giáo) La-mã
  • tinh thần, đặc tính (chủng tộc, ngôn ngữ, thời đại...)
  • liên tưởng; cảm hứng
  • ( số nhiều genii ) thần
thần thiện
thần ác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt