<
Trang chủ » Tra từ
generous  
['dʒenərəs]
tính từ
  • rộng lượng, khoan hồng
  • rộng rãi, hào phóng
  • thịnh soạn
bữa ăn thịnh soạn
  • màu mỡ, phong phú
đất màu mỡ
  • thắm tươi (màu sắc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt