<
Trang chủ » Tra từ
generator  
['dʒenəreitə]
danh từ
  • người nghĩ ra; người khởi xướng
người đề xuất những ý tưởng mới
  • máy để sản xuất điện năng; máy phát điện (cũng) dynamo
máy phát điện đã khởi động/hỏng
  • máy móc hoặc thiết bị sản xuất hơi nước, khí...
máy phát siêu âm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt