<
Trang chủ » Tra từ
gauche  
[gou∫]
tính từ
  • vụng về
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt