<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gatecrash  
['geitkræ∫]
động từ
  • chuồn vào cửa để xem kịch hoặc phim... mà không mua vé; không ai mời mà vẫn đến dự tiệc
không ai mời mà vẫn đến dự tiệc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt