<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gatecrasher  
['geit,kræ∫ə]
danh từ
  • người chuồn vào cửa để xem kịch hoặc phim... mà không mua vé; người không ai mời mà vẫn đến dự tiệc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt