<
Trang chủ » Tra từ
gastric  
['gæstrik]
tính từ
  • (thuộc) dạ dày
loét dạ dày
dịch vị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt