<
Trang chủ » Tra từ
gasp  
[gɑ:sp]
danh từ
 • sự thở hổn hển
   • đến lúc sắp thở hắt ra, đến lúc sắp chết
   • há hốc miệng ra (vì kinh ngạc)
động từ
 • thở hổn hển
thở hổn hển
 • há hốc miệng vì kinh ngạc
   • khao khát, ước ao
khao khát tự do
   • nói hổn hển
   • thở hắt ra, chết
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt