<
Trang chủ » Tra từ
gas  
[gæs]
danh từ
 • khí
 • khí thắp, hơi đốt
 • (quân sự) hơi độc, hơi ngạt
 • khí nổ (mỏ, than)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) dầu xăng
 • (thông tục) chuyện rỗng tuếch không đâu vào đâu, chuyện tầm phào; chuyện huyên hoang khoác lác
ngoại động từ
 • cung cấp khí thấp, cung cấp hơi đốt (cho một căn buồng)
 • hơ (chỉ, sợi...) qua đèn khí (cho hết lông tơ)
 • thắp sáng bằng đèn khí
 • thả hơi độc, thả hơi ngạt, làm ngạt bằng hơi độc
 • (thông tục) lừa bịp (ai) bằng những lời huênh hoang khoác lác
nội động từ
 • xì hơi
 • nói dông dài; nói chuyện tầm phào; huyên hoang khoác lác
   • cung cấp xăng; đổ xăng
Đổ xăng cho máy bay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt