<
Trang chủ » Tra từ
garden  
['gɑ:dn]
danh từ
 • vườn
vườn rau
một mảnh vườn ngay hàng thẳng lối
nhổ cỏ trong vườn
 • ( số nhiều) công viên, vườn
vườn bách thú
vườn bách thảo
 • vùng màu mỡ xanh tốt
 • nơi phục vụ đồ giải khát ngoài trời
quán bia/trà ngoài trời
   • lừa phỉnh ai; đánh lừa ai
   • nơi bát nháo lộn xộn
   • chẳng có gì khác lạ
   • mọi thứ đều mỹ mãn, mọi việc đều tốt đẹp
nội động từ
 • làm vườn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt